Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150619
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Mám půjčky které nestačím splácet, může mě banka dát exekutorovi?
Text dotazu: mam pujcky ktere nestacim splacet - celou mesicni splatku vzdy kazdy mesic poslu splatku mensi sice mene, ale splacim. Muze me banka dat exekutorovi?

Vloženo: 28. srpna 2015, 09:59 hod.
Odpověď na dotaz: Můžete se s bankou domluvit např. na snížení splátek nebo odkladu splátek a jiných možnostech. Dostal jste se do finanční situace, ve které nejste schopen splácet svůj závazek v plné výši, doporučuji svůj problém s bankou řešit a nedělat „mrtvého brouka“, tím se opravdu nic nevyřeší. Nesplníte-li svoji měsíční splátku v plné výši, dostáváte se s částkou, kterou jste neuhradil do prodlení. Banka po vás samozřejmě může kdykoliv takovou dlužnou částku vymáhat včetně sankcí a pokut a domnívám se, že to také učiní, protože banka má pro případ porušení řádného splácení sjednané smluvní pokuty. Také vám může banka pro nesplnění některé ze splátek celý dluh zesplatnit, jistě toto je upraveno nejen v úvěrové smlouvě. Rozhodne-li se banka vymáhat váš dluh soudně, připočtou se k tomu i náklady soudního řízení (soudní poplatek, právní zastoupení atd.) Dále pak po vynesení pravomocného rozsudku (exekučního titulu) náklady na případnou exekuci. Také bych doporučil se zamyslet na přefinancování stávající půjčky. Jestli nejste v registrech neplatičů a máte možnost zastavit nějakou nemovitost, máte velkou šanci si snížit přefinancováním vaše měsíční splátky. Další možností je se zamyslet o insolvenčním řízení, jestliže jste předlužen a nemáte žádný majetek a jste schopen svými příjmy uhradit v průběhu 5 let alespoň 30% z vašich dluhů.
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 09:10 hod.

|