Internetová poradna » Insolvence, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150621
Sekce dotazů: Insolvence, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Jsem v insolvenci, je sepsán byt na prodej, ale v bytě již nebydlím, mám dále platit energie a fond oprav?
Text dotazu: Jsem již v insolvenci, kde mám určené splátky. Cmms u které jsem měla překlenovací úvěr na byt, odstoupila od smlouvy a je dán pokyn k prodeji. Já již byt nevyužívám, ale platím nájem +energie. Je nějaká možnost, když v bytě již nebydlím z důvodu, že o něj stejně přijdu, jak se placení vyhnout? Nebo je to stále moje povinnost.
Vloženo: 29. srpna 2015, 15:39 hod.
Odpověď na dotaz: Na tuto situaci bohužel insolvenční zákon výslovně nepamatuje. Jedním z výkladů insolvenčního zákona můžeme dojít k závěru, že pokud již byl dán (v režimu oddlužení plnění splátkovým kalendářem) ze strany zajištěného věřitele pokyn ke zpeněžení nemovitosti a dlužník již nemovitost reálně neužívá, jsou náklady spojené se správou této nemovitosti nákladem zajištěného věřitele. Typicky se pak bude jednat např. o příspěvky do fondu oprav, které jsou svojí povahou nákladem spojeným s udržením hodnoty nemovitosti (zástavy) a často i s jejím zhodnocením - v takovém případě pak není logické požadovat po dlužníkovi zhodnocování zástavy z jeho nepostižitelné částky. O jaké náklady se jedná, když energie by v bytě měly být již nulové, jako je elektrika, plyn a neměla by jste je již platit o to by se měl postarat insolvenční správce nebo zajištěný věřitel. Nájem byste za byt ve vašem vlastnictví hradit rovněž neměla jako i zálohy na vodu, teplo apod. Ale vždy je potřeba konkrétní situaci řešit s ustanoveným insolvenčním správcem a insolvenčním soudem.
Odpovězeno: 5. září 2015, 11:28 hod.

|