Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150622
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Komu zaslat výzvu a kam zaslat výzvu – předžalobní upomínku?
Text dotazu: Komu zaslat výzvu a kam zaslat výzvu – předžalobní upomínku?
Vloženo: 29. srpna 2015, 15:42 hod.
Odpověď na dotaz: Předžalobní výzva musí být adresována dlužníkovi a pokud je dlužníků více např. manželé, spoludlužníci apod., tak samozřejmě každému z nich zvlášť, a to včetně ručitelů. V případech, kdy mají být žalováni právě i ručitelé je věřitel povinen nejdříve dlužníka vyzvat písemně k uhrazení dluhu v přiměřené (náhradní) lhůtě (např. 10 dní) a až po uplynutí této náhradní lhůty se může domáhat splnění dluhu na ručiteli. Ručiteli sdělit, že hlavní dlužník si neplní své povinnosti, ručiteli vyčíslit aktuální stav dlužné částky a stanovit ručiteli opět přiměřenou dobu na zaplacení. Z ustanovení § 142 a odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že výzva musí být odeslána na poslední známou adresu žalovaného, resp. dlužníka i ručitele. Soudy zpravidla vyžadují zaslání písemné výzvy nejlépe doporučeně do vlastních rukou na adresu, která zejména vyplývá již z obsahu důkazního materiálu přiloženého k žalobě (například adresa uvedená ve smlouvě). Žalobce musí prokázat, že taková adresa je skutečně jemu poslední známou adresou.
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 09:23 hod.

|