Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150624
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nájemní smlouva není uzavřená písemně, jak dát výpověď z nájmu nájemkyni?
Text dotazu: Dobrý den, potřeboval bych vypovědět nájemnici smlouvu (pronajímám byt), mohli by jste mi zaslat vzor který nebude nějak napadnutý (paní nechce spolupracovat smlouva jí skončila v roce 2011) pak jsem měli ústní dohodu... paní nechce odejít z bytu ani přístupnit byt tak bych potřeboval radu
Vloženo: 30. srpna 2015, 07:46 hod.
Odpověď na dotaz: Žádný „nějak nenapadnutý“ vzor na výpověď z nájmu neexistuje!! Nejde takto poslat vzor čehosi, kdy ani není k dispozici vaše nájemní smlouva. Jestliže nájemní smlouva byla ukončena již v roce 2011, pak je otázkou jak byla (ústní dohoda) nájemní smlouva nadále uzavřena, jestli za stejných podmínek nebo jinak oboustranně pochybných a to i proto, že nyní je nový občanský zákoník a vy máte smlouvu uzavřenou podle původního občanského zákoníku. Protože paní bydlí dál a nic jste nepodnikl je tedy možné, že nájemní vztah je na dobu neurčitou, protože asi nájemní vztah na dobu určitou by jste neobhájil (já bych tvrdil, že je uzavřena na deset let, tzn. mě zbývá ještě šest let). Je velmi liknavé a nezodpovědné k vašemu majetku a to na vaší straně nečinit 4 roky vůbec nic. Není jasné proč chcete paní vystěhovat asi zřejmě, že přestala platit nájem. V prvé řadě bych paní poslal doporučeně s dodejkou výpověď z nájmu (také bych a možná nejprve tento dopis poslal od vašeho známého, jako že vás zastupuje, protože váš dopis by nemusela převzít – i když je tu fikce doručení, ale pro budoucí dokazování je to lepší). Výpověď je tří měsíční a běží od prvního dne následujícího měsíce. Po tuto dobu je paní povinna platit dohodnuté nájemné. Po uplynutí této doby se můžete obrátit na místně příslušný soud s návrhem žaloby na vyklizení bytu.
Ve výpovědi musíte nájemce poučit „podle § 2286 odst. 2 občanského zákoníku vás tímto poučuji o možnosti vznést proti této výpovědi námitky do dvou měsíců (§ 2290 OZ) ode dne obdržení výpovědi, na základě nichž může soud přezkoumat, zdali je podaná výpověď oprávněná“. Výpověď musí být zdůvodněná např. „Výpověď podávám z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2, písm. b, kvůli skutečnosti, že předmětný byt potřebujeme pro svého příbuzného.“. Doporučuji se obrátit na advokáta.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 3. září 2015, 10:53 hod.

|