Internetová poradna » Rodina, Rozvod manželství, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150625
Sekce dotazů: Rodina, Rozvod manželství, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Peníze nezl. na stav. spoření, ale otec nechce žádost k opatrovnickému soudu o vyplacení podepsat.
Text dotazu: chci synovi zaplatit ortodontickou léčbu z jeho stavebního spoření. Syn s tím souhlasí, ale je nezletilý. Pro zdárné ukončení spoření je potřeba podat žádost k soudu. Já jsem žádost podepsala, ale jeho otec, se kterým nežijeme (a který na toto spoření nedal ani korunu a navíc tuto zubní vadu má syn po něm - některé trvalé zuby mu vůbec nenarostou) podepsat odmítnul. Jak máme dále postupovat?
Prý je nutná žádost o udělení souhlasu soudu za druhého rodiče, která se může podat současně se žádostí o schválení právního úkonu, tzn. výpovědí smlouvy o stavebním spoření. Toto mi sdělili ve spořitelně, ale žádný vzorový formulář k tomu nemají. Můžete mi , prosím, poradit, jak by tato žádost o udělení souhlasu za otce měla formálně vypadat?
Vloženo: 31. srpna 2015, 14:57 hod.
Odpověď na dotaz: Jedná o žalobu ne o formulář, kterou by vám měl odborně sepsat advokát. Prokážete naléhavý právní zájem např. nutné léčebné výlohy pro dítě. Vy budete navrhovatel jako matka nezletilého, otec nezletilého jako odpůrce, věc bude žaloba na nahrazení projevu vůle odpůrce soudem. V odstavcích popíšete situaci, pod každým odstavem uvedete důkazy (listinné, z jakého data, výslech účastníka) a uvedete návrh rozsudku tzv. petit co požadujete např. pro uvedené navrhuji, aby zdejší soud nahradil projev vůle odpůrce - otce nezletilého a rozhodl tak, že souhlasí s výpovědí smlouvy o stavebním spoření č. …. ze dne …. vedené u stavební spořitelny …….. na jméno nezletilého … narozeného dne …, trvale bytem ………. Nezapomenout podepsat. Nebo můžete spojit tyto dvě žaloby v jednu, tj. žaloba na udělení souhlasu s výpovědí smlouvy o stavebním spoření a žaloba na nahrazení projevu vůle.
Odpovězeno: 5. září 2015, 11:32 hod.

|