Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150627
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Jak změnit insolvenčního správce, jednala jsem pouze s asistentem.
Text dotazu: Od podání návrhu oddlužení už proběhlo 6 měsícu a ještě dva uběhnou než bude přezkumné jednání . Jenže doposavad sem se správcem ani nemluvila ani neviděla . Jednala jsem pouze s jeho asistentem a i jeho otazky na telefonu reaguje on . Je toto normální ?
Vloženo: 1. září 2015, 08:55 hod.
Odpověď na dotaz: Insolvenční správce není povinen vždy jednat s účastníky insolvenčního řízení osobně a (zejména v oddlužení) může prováděním úkonů v insolvenčním řízení pověřit své zaměstnance, nebo jiné pověřené osoby, a to dokonce i pro účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Pokud je osoba pověřená insolvenčním správcem k jednání s Vámi dostatečně kvalifikovaná a vykonává všechny povinnosti insolvenčního správce řádně, není důvod pochybovat o dosavadním průběhu insolvenčního řízení. V opačném případě (tj. když insolvenční správce prostřednictvím svého pověřeného pracovníka závažným způsobem porušuje svoje povinnosti) máte možnost obrátit se na insolvenční soud s návrhem na zproštění insolvenčního správce funkce.
Z pozice věřitele nebo dlužníka, pokud insolvenční správce svoji funkci v daném insolvenčním řízení vykonává řádně, pak není v možnostech dlužníka iniciovat v průběhu insolvenčního řízení jeho změnu. V opačném případě pamatuje § 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve kterém je stanoveno: "Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně." Věřitel nebo dlužník se obrátí na insolvenční soud, který vede insolvenční řízení, navrhne jeho zproštění z funkce a v návrhu doloží pochybení insolvenčního správce. Soud pak na základě tohoto návrh může insolvenčního správce funkce zprostit a ustanovit nového insolvenčního správce.
Odpovězeno: 3. září 2015, 10:46 hod.

|