Internetová poradna » Rodina, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150635
Sekce dotazů: Rodina, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Chtěla bych si zažádat o dcery do své péče, mám vůbec šanci?
Text dotazu: Mám dvě dcery ve společné péči s ex manželem. Krátce po narození druhé dcery si manžel našel přítelkyni a odstěhoval se k ní, jen pár ulic od nás. Po rozvodu jsem se chtěla nastěhovat k rodičům do nedaleké vesnice, ale ex manžel strašně vyváděl, že má dcery také v péči, má stejné trvalé bydliště jako ony a tak jsem s nimi zůstala v bytě. Ten ale patří mému bývalému. Nevím jaká jsou pravidla společné péče, a co podle něj znamená slovo péče, ale u nás to funguje tak, že dcery bydlí se mnou a on si pro ně chodí kdy se mu to hodí a občas je odvede do školky. Pokud si je bere na víkend jsou většinou u jeho rodičů. Problém je v tom, že neuznává žádná pravidla. Má si pro dcery přijet ve tři hodiny, my sedíme doma a čekáme a on v šest napíše že si je vezme až druhý den ráno, a je spokojený že nám zkazil celé odpoledne. A tak je to týden co týden. Hlavně od té doby co zjistil, že mám také přítele. Nelíbí se mu, když si vyzvedává děti a on je u nás. Prý je to jeho byt a on tam nemá co dělat. Ale on u nás spí tak třikrát do měsíce, víc ne. Je rozvedený a bydlí u rodičů ve stejné vesnici jako mám rodiče já, takže víkendy kdy je doma(přes týden je pryč)trávíme stejně u rodičů.Nyní přišel ex s tím, že se mám odstěhovat. Nevadí, ale mohu se odstěhovat i s dcerama a dát je do jiné školky? Chtěla bych si zažádat o dcery do své péče, mám vůbec šanci? Neumím si představit, že dcery zůstanou v bytě a my se u nich střídat, navíc jen já sama, přítel ne. A znám bývalého, to by byli jen samé naschvály.
Vloženo: 4. září 2015, 16:00 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže máte rozsudek soudu o střídavé péči, tak se tímto rozsudkem otec dětí, ale i vy musíte řídit. Jestliže rozsudek není a je jen dohoda je to jiné. Střídavá péče je např. týden u matky, týden u otce a podobně. Jestli se chcete odstěhovat, tak to udělejte samozřejmě s dětmi, nepodléhejte psychickému vydírání vašeho bývalého manžela. Zároveň podejte návrh na změnu výchovného prostředí (za předpokladu, že je rozsudek o střídavé péči) nebo návrh do výlučné péče v obou případech se stanoveným výživném a navrhněte styk s nezletilými, nepodlehněte na slova, vždy se domluvíme, trvejte na stanovení jasných pravidel v průběhu roku, vánočních svátků, nového roku a letních prázdninách. Doložte soudu o tom, že se otec o děti zajímá jak se mu to hodí, svědky, listiny apod. Uvědomte si, že soud rozhoduje co je pro děti nejlepší.
Ještě k bydlení:
NOZ zakládá zásadní novinku, pokud jde o ochranu bydlení rodiny. Pokud manžel vlastní výlučně dům, v němž žije i s manželkou a i dětmi (rodinná domácnost) a této nemovitosti je k bydlení rodiny či manželů nezbytně třeba, nesmí manžel, přestože jde o jeho výlučné vlastnictví, tento dům bez písemného souhlasu manželky prodat nebo k němu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů či rodiny (věcné břemeno, zástavní právo atp.), ledaže zajistí rodině či manželce po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním. Obdobně dochází k určitému omezení práv toho z manželů, který je výlučným vlastníkem domu (manžela) i v případě rozvodu. Pokud bude chtít vás - exmanželku vystěhovat, musí o tom rozhodnout soud, který ovšem může za určitých okolností, zejména v případě nezletilých dětí, i zřídit pro vás věcné břemeno bydlení.
Občanský zákoník: § 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem (protože je jeho vlastníkem), ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Jednoduše řečeno se tedy manžel musí zdržet a předejít všemu, co by znemožnilo nebo ohrozilo bydlení rodiny (vás a dětí). Pro úplnost zákon v § 750 NOZ uvádí, že pokud se manželé dohodnou odchylně od výše uvedených pravidel, nesmí to nikdy ohrozit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které s nimi žije v rodinné domácnosti a vůči němuž mají vyživovací povinnost.
Odpovězeno: 11. září 2015, 16:40 hod.

|