Internetová poradna » Rodina, Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150638
Sekce dotazů: Rodina, Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Jaký dopad by mělo uzavření manželství na průběh insolvence mého přítele?
Text dotazu: S přítelem bychom se chtěli tohoto roku vzít, ale přítel je od dubna 2014 v insolvenci. Přítel si nadělal dluhy než jsme se poznali. Volala jsem ins. správci a ten mi řekl, ze pokud se vezmeme, tak věřitele kterým přítel dluží sáhnou na moji výplatu a budou to požadovat ode mne a mě také bude zbývat jen životní minimum? Přítel má vyživovací povinnost na naši dceru. Přítel jim zaplatí za 5 let 66% tak si myslím ze má velkou rezervu na to abychom se mohli vzít? Přítel bere 18000,- strhávají mu 8000,- jeho dluh je 499 675,- a zaplatí jim 333 780,- dosáhne na výši splátek pokud si mě vezme a přižení si moji dceru? Chci se zeptat, jaký dopad by mělo uzavření manželství na průběh insolvence.
Vloženo: 6. září 2015, 10:05 hod.
Odpověď na dotaz: Úprava oddlužení v zásadě nijak neřeší skutečnost, že o oddlužení mohou žádat manželé, že v průběhu oddlužení lze manželství uzavřít, či že naopak může během plnění splátkového kalendáře manželství skončit. Nalezneme zde jedinou zmínku a to v ustanovení § 392 odst. 3 insolvenčního zákona, podle kterého je nutné, aby návrh na povolení oddlužení podepsal případný manžel, vyjma situace, kdyby oddlužením nemohl být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů či rozsahu vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela. Nikde není uvedeno, že by v případě uzavření manželství v průběhu plnění splátkového kalendáře bylo nutné souhlas manžela doplnit. Situaci novomanželů po uzavření manželství - znamená zřejmě přepočet částek odváděných věřitelům, jelikož se při výpočtu nově zohlední nezabavitelná částka na manžela. V tomto ohledu by se tudíž rozhodně bylo na místě ujistit, že uzavření manželství nepovede k situaci, kdy by podíl uspokojení nezajištěných věřitelů klesl pod zákonné minimum 30 %. Pokud by tomu tak bylo a přesto byste chtěli uzavřít manželství, bylo by třeba příjem adekvátně doplnit (dodatečný přivýdělek, uzavření dohody o pravidelném měsíčním daru atd.). V každém případě se informujte u insolvenčního správce vašeho přítele, než v poradnách na internetu.
Odpovězeno: 11. září 2015, 16:41 hod.

|