Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150641
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Koupě podílových listů opatrovníkem, kdy podat návrh k opatrovnickému soudu?
Text dotazu: Jsem opatrovníkem paní, která prodala byt, nyní bydlí v domě po rodičích. Peníze chci investovat do podílových list. Jak mám postupovat? Koupit podílové listy a pak si nákup nechat schválit soudem, nebo musím mít souhlas s nákupem od soudu předem?
Vloženo: 7. září 2015, 12:36 hod.
Odpověď na dotaz: K veškerému nakládání s majetkem opatrovance, který není běžnou správou, je nutný souhlas opatrovnického soudu. Musíte podat k opatrovnickému soudu žádost o schválení s právním úkonem. V žádosti uveďte, co přesně chcete koupit v jaké hodnotě, jaký to bude mít užitek atd. Soud bude posuzovat výsledný vliv investice na majetek opatrovance.
Odpovězeno: 13. září 2015, 11:37 hod.

|