Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150643
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Je exekuční příkaz okamžitě pravomocný od převzetí, nebo běží lhůta 15ti dnů na odvolání
Text dotazu: Dne 19.8.2015 byl vystaven exekuční příkaz a nám ho doručili osobně 23.8.2015. Je tento příkaz okamžitě pravomocný od převzetí, nebo běží lhůta 15ti dnů. Pokud není ještě pravomocný, může nám exekutor zabavit movité věci ještě před touto lhůtou a odvézt?
Vloženo: 8. září 2015, 14:07 hod.
Odpověď na dotaz: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek, nelze tedy v tomto případě hovořit o právní moci exekučního příkazu a na exekučním řízení je toto uvedeno. Exekuční řád stanoví, že exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů povinného dosaženo. Byl-li vám již exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem movitých věcí doručen, lze podle takového exekučního příkazu provést exekuci.
Odpovězeno: 13. září 2015, 11:43 hod.

|