Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150646
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů
Předmět dotazu (nadpis): Státní dluhopisy spadají pod SJM, když jsou pořízeny na jméno jen jednoho z nich a je to vlastně dar manžela manželce?
Text dotazu: Státní dluhopisy spadají pod SJM, když jsou pořízeny na jméno jen jednoho z nich a je to vlastně dar manžela manželce? A totéž ohledně jiných věcí, např. auta nebo chaty. V případě darování auta je třeba doložit nějak ověřenou darovací smlouvu, nebo stačí vzájemný přepis na evidenci vozidel? A u státních dluhopisů jako doložení darování stačí časová posloupnost: zdědil byt, prodal byt, za výlučně tyto peníze si koupili oba na své jméno dluhopisy, což bylo vnímáno jako dar.
Vloženo: 9. září 2015, 14:35 hod.
Odpověď na dotaz: Majetek movitý i nemovitý pořízený za trvání manželství patří do SJM a to včetně finančních produktů i státní dluhopisy nezávisle na tom, na koho z manželů je majetek evidován. V katastru nemovitostí by mělo být uvedeno vlastnictví v SJM a u družstevního bytu by mělo být vedeno společné členství manželů. Jiná situace nastane, pokud si majetek pořídí jeden z manželů ze svých výlučných prostředků - tedy z peněz, které měl ještě před manželstvím nebo je dostal darem či je zdědil. Podobně darovat manželce může manžel jen to, co vlastní výlučně. Pro účely vypořádání SJM ať už při úmrtí jednoho z manželů nebo v případě rozvodu, by bylo vhodné ošetřit nabytí výlučného majetku v manželství písemným souhlasem druhého z manželů, pokud to přímo nevyplývá z darovací smlouvy či dědického usnesení. Odpadne složité prokazování.
Odpovězeno: 13. září 2015, 11:55 hod.

|