Internetová poradna » Exekuce, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150649
Sekce dotazů: Exekuce, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Je usnesení o částečném zastavení exekuce, záznam o nařízení exekuce stále evidován na katastru
Text dotazu: Dobrý den, vydal soudní exekutor usnesení o částečném zastavení exekuce, která byla nařízena prodejem nemovitosti, které jsem vlastníkem. Nyní jsem zjistil, že je záznam o nařízení exekuce stále evidován na katastru nemovitostí. Jak mám prosím postupovat dále? Na koho se obrátit se žádostí o zaslání vyrozumění o ukončení exekuce, aby byl záznam na katastru vymazán?
Vloženo: 11. září 2015, 16:33 hod.
Odpověď na dotaz: Byl-li zrušen exekuční příkaz, kterým měla být provedena exekuce prodejem nemovitosti, je povinen zaslal vyrozumění o zrušení takového exekučního příkazu katastrálnímu úřadu soudní exekutor. Zašlete soudnímu exekutorovi písemnou výzvu, aby neprodleně oznámení katastrálnímu úřadu zaslal. Bude-li soudní exekutor přesto nečinný, můžete se se stížností na postup exekutora obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, předsedu okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo, nebo na předsedu soudu, který exekuci nařídil.Vaším oznámením jsou povinni se zabývat.
Odpovězeno: 19. září 2015, 12:24 hod.

|