Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150650
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Já jsem v exekuci, protože spoludlužník podal insolvenční řízení, jak to řešit?
Text dotazu: Já a můj partner jsme si vzali v roce 2012 v bance úvěr. V roce 2014 partner podal návrh na oddlužení ke Krajskému soudu a náš společný věřitel se ke svý pohledávce přihlásil. Ještě téhož roku mi přišel trvalý příkaz k úhradě celé částky jednalo se o částku 193 000 Kč. s příslušenstvím to bylo zhruba 250 000 Kč. No a dnes mi přišel exekuční příkaz na 401 000 Kč. a prodej movitých věcí, má otázka zní jak může věřitel požadovat po mě celou částku když pohledávka se měsíčně splácí a jestli exekutor může zabavit movité věci když jsou všechny majetkem partnera a jsou sepsána u Krajského soudu a zda mohu požádat o zrušení a nebo alespon o pozastávení exekuce. Jsem na mateřské dovolené a můj příjem činí 3 800 Kč.
Vloženo: 11. září 2015, 16:36 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste si s partnerem vzali v bance úvěr společně, společně a nerozdílně odpovídáte s partnerem za jeho splacení. Věřitel může požadovat zaplacení celého dluhu po kterémkoliv z vás ať spolu žijete či nikoli, protože jste si navzájem jednoduše řečeno ručitelé. Může požadovat zaplacení celého dluhu po obou dlužnících, nebo i jen po jednom z nich. Přestože jeden z dlužníků již dluh splácí, např. v rámci oddlužení v insolvenčním řízení, nemusí se věřitel spokojit jen s jeho splátkami dluhu a to je nasnadě, protože váš partner svým insolvenčním řízením zaplatí např. jen 35% dluhu. Může se se svým nárokem obrátit i na druhého dlužníka (na vás), a požadovat zaplacením toho na co má nárok a vy jste povinna dluh splácet nebo jestliže je sesplatněn splatit do určité doby. Je asi potřebné se zamyslet nad vaším oddlužením s pomocí, někoho kdo by vám přispíval měsíčně na potřebné splátky v insolvenčním řízení.
Exekuční prodej movitých věcí patřících vašemu partnerovi, se popřípadě budete muset bránit, předložit soupis majetku partnera, popřípadě podat vylučovací žalobu a upozornit na stav insolvenčního správce vašeho partnera.
Odpovězeno: 24. září 2015, 14:26 hod.

|