Internetová poradna » Rodina, Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150651
Sekce dotazů: Rodina, Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): ekám rodinu s přítelkyní, která je však vdaná, jak zajistit v této situaci, aby se dítě po narození jmenovalo po mně - biologickém otci?
Text dotazu: Čekám rodinu s přítelkyní, která je však vdaná, jak zajistit v této situaci, aby se dítě po narození jmenovalo po mně - biologickém otci?
Čekám s přítelkyní rodinu. Přítelkyně je však vdaná a ještě není rozvedená. Dítě se nám má narodit v prosinci. Chtěli bychom, aby dítě mělo příjmení po mně – biologickém otci. Manžel mé přítelkyně, by souhlasil s popřením otcovství, já bych se k otcovství přihlásil. Je možnost zajistit v této situaci, aby se dítě po narození jmenovalo po mně/biologickém otci? Není mi jasný výklad NOZ, především §779, který dává jakousi naději.
Vloženo: 12. září 2015, 07:30 hod.
Odpověď na dotaz: V § 776 nového občanského zákoníku k určení otcovství říká toto: "Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky". Z toho vyplývá, že otcem dítěte bude určen manžel vaší přítelkyně. Uváděný § 779 se vztahuje pouze na situace, kdy nedojde k určení otcovství dle § 776 - 778. V případě, že by rozhodnutí o rozvodu manželství nabylo právní moci před narozením dítěte, bylo by možné určit otcovství dle § 777 "Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte".
Jestliže do doby narození dítěte rozsudek nenabude právní moci, bude otcem dítěte určen manžel vaší přítelkyně. Vaše přítelkyně bude muset podat k soudu návrh na popření otcovství.
Odpovězeno: 24. září 2015, 14:32 hod.

|