Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150653
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Jsem v insolvenci a stavební spoření
Text dotazu: Jsem v insolvenci a stavební spoření
Dobrý den, jsem v insolvenci, mám stavební spoření (už delší dobu - od roku 2001). Teď mi volala paní, že spořitelna tyto staré stavebka bude rušit a vyplácet peníze. Když jse mji na to řekla, že jsem v insolvenci, tak mi na to řekla, že mi navrhuje vytvoření nové smlouvy a převedení peněz na ni - že by peníze přešly jen na novou smlouvu, vůbec bych je neviděla. Není to ale tak, že ty peníze by měly ležet na stávající smlouvě až do doby než mi skončí insolvence (za 1,5 roku).
Vloženo: 13. září 2015, 17:55 hod.
Odpověď na dotaz: Jeli váš úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, pak platí, že dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník. Bude na vás jak s penězi dále naložíte, ale pouze v souladu s povinnostmi v daném insolvenčním řízení. O všem vašem rozhodnutí vyrozumíte insolvenčního správce, aby mohlo dojít k případné aktualizaci soupisu majetkové podstaty. Jinak by bylo, když v insolvenčním řízení bylo přímo o těchto finančních prostředcích již rozhodnuto jinak, v nejhorším případě, že jste tyto prostředky ve svým insolvenčním návrhu zapomněla uvést.
Odpovězeno: 24. září 2015, 14:55 hod.

|