Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150657
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Smlouva o důchodu v insolvenčním řízení.
Text dotazu: Známý se mě zavázal k měsíční platbě, která je ve smlouvě uvedena a dále je ve smlouvě uvedeno, že tato smlouva je závazná a vynutitelná u soudu. Pokud by plátce důchodu nehradil částky, ke kterým se zavázal, kdo bude případně tyto splátky vymáhat a jak (vynutitelná u soudu)? Co se stane, když známý vypoví smlouvu o důchodu nebo splátky (příspěvky) podle smlouvy nebude hradit, protože tím budu mít nedostatečný příjem, bude mě zrušena insolvence?
Vloženo: 15. září 2015, 13:43 hod.
Odpověď na dotaz: Známý (dárce) se může ocitnou ve finančních problémech z jakéhokoli důvodu. Proto může nastat situace, že váš známý chce od svého závazku odstoupit. Závazek je jako každý jiný, proto plnění z uvedených smluv může být dlužníkem vymáháno. Vymáhat plnění ze smlouvy o důchodu je oprávněn pouze dlužník ne insolvenční správce apod. Pokud tedy plátce důchodu neplní to, co má, lze se plnění domáhat pouze žalobou u soudu, kterou podá sám dlužník. Ale domnívám se, že když známí by poslal oznámení o své neschopnosti plnit závazek ze smlouvy vám a soudu a odůvodnil toto např. finanční nouzí, smlouva by byla ukončena. Pak jenom záleží na tom, zda i bez tohoto příspěvku splníte zákonnou povinnost uhradit minimálně 30 % nezajištěných závazků, neplnění jde k tíži dlužníka. V opačném případě budete muset si sehnat jiného dárce a učinit kroky k tomu, aby jste plnění splátkového kalendáře sám zajistil, např. sehnat si další práci apod. Při dlouhodobém a podstatném neplnění splátkového kalendáře má soud možnost oddlužení zrušit.
Odpovězeno: 27. září 2015, 12:23 hod.

|