Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150658
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Blokace účtu exekutorem za dluh manžela – dluh před manželstvím
Text dotazu: Exekutor mi zablokoval můj účet za dluh manžela , který vznikl před uzavřením manželství a o kterém jsem nevěděla. Na svém účtu splácím úvěr a další. Co mám dělat?
Vloženo: 17. září 2015, 18:06 hod.
Odpověď na dotaz: Peněžní prostředky na účtu vedeném na vaše jméno platí zákonná domněnka, že takové peněžní prostředky náleží do společného jmění manželů (§ 262b odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu). Majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh dlužníka, který vznikl ještě před uzavřením manželství.
V exekuci může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, kde se předpokládá při zrušení a vypořádání společného jmění nárok na 1/2 společného jmění. Je-li exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští § 732 OZ, můžete se jako manželka povinného domáhat v této části zastavení exekuce. Jinak řečeno, domáhejte se částečného zastavení exekuce v části přesahující podíl na společném jmění, jaký by býval měl váš manžel, kdyby bylo vaše společné jmění zrušeno a vypořádáno dle § 742 OZ, můžete tak částečným zastavením exekuce ochránit polovinu peněžních prostředků z vašeho účtu. Jestliže na účtu jsou pouze vaše výlučné prostředky (z daru, dědictví apod.) opět podejte návrh na zastavení exekuce tyto finance nelze exekučně postihovat.
Odpovězeno: 27. září 2015, 12:34 hod.

|