Internetová poradna » Výživné (alimenty), Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150662
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Ex manžel je v insolvenci, peníze za alimenty chodí velice nepravidelně, jak se bránit?
Text dotazu: Bývalý manžel je v insolvenci. Dle rozsudku má platit alimenty vždy k prvnímu dni v měsíci na daný měsíc. Peníze však přicházejí velice nepravidelně, většinou až od dvacátého dne a později na daný měsíc. Jeho insolvenční správce se hájí, že insolvence je přednější před alimenty. Mam si vždy počkat, až bude mít cestu do banky. Co mám dělat.
Vloženo: 19. září 2015, 12:10 hod.
Odpověď na dotaz: Otázkou je jestli insolvenční správce v řízení s vaším bývalým manželem nějak porušuje svoje povinnosti k úhradě výživného. Je možné, že správce není schopen (a stav ani nemusel zavinit) uhradit tuto pohledávku na výživném k určitému dni každého měsíce, jak je určeno v rozhodnutí soudu o výživném. Protože např. část příjmu je správci poukázána až v průběhu měsíce podle výplatního termínu mzdy. Domnívám se, jestliže výživné přichází v tom samém měsíci, co byly bývalému manželovi strženy, je asi vše v pořádku. Také může nastat, že nejsou žádné další prostředky, ze kterých by bylo možno prioritně hradit pohledávky na výživném. Jestli se vám zdá, že insolvenční správce nekoná jak by měl, můžete se s podnětem k prošetření postupu správce obrátit na příslušný insolvenční soud.
Odpovězeno: 27. září 2015, 12:44 hod.

|