Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150663
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Za jakou dobu dochází vyplácení přihlášených pohledávek?
Text dotazu: Za jakou dobu dochází vyplácení přihlášených pohledávek?
Za jakou dobu dochází k uspokojení věřitelů a vyplácení přihlášených (nezajištěných) pohledávek (insolvenčním správcem) po schválení - vydání Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oddlužení bylo povoleno v září, schválení splátkového kalendáře nabylo právní moci v únoru. Dlužník již od února řádně plní splátkový kalendář. Ovšem insolvenční správce dosud nezačal hradit přihlášené pohledávky a s věřiteli nekomunikuje.
Vloženo: 19. září 2015, 12:14 hod.
Odpověď na dotaz: Počátek splátkového kalendáře určuje soud v usnesení o schválení splátkového kalendáře. Datum rozesílání plateb věřitelům se pak u jednotlivých insolvenčních správců může lišit, kdy ale zpravidla bývají jednotlivé splátky vypořádány ne později, než následující měsíc po jejich obdržení na účet majetkové podstaty.
Vyhledejte v usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem periodu pro podávání zprávy o průběhu insolvenčního řízení insolvenčním správcem, tam zjistíte jak bylo se srážkami v rámci splátkového kalendáře insolvenčním správcem naloženo. Popřípadě budete se muset dotázat u příslušného insolvenčního soudu zároveň s tímto dotazem můžete požádat soud o prošetření činnosti insolvenčního správce.
Odpovězeno: 27. září 2015, 14:44 hod.

|