Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150678
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Vymáhání finančních prostředků za nedodané zboží.
Text dotazu: Přeji hezký den a rád bych Vám položil otázků na vymáhání fin. prostředků za zaplacené, ale nedodané zboží v hodnotě 150 000,--. V lednu 2013 jsem si u stavební firmy objednal a zaplatil staveb. materiál. Jakmile tato firma měla dodat, měl majitel výmluvy, lži a zboží nedodal. Podal jsem trestní oznámení. Policií nebylo nic vážného zjištěno. Na to jsem firmu informoval o podání žaloby. Následně mi zboží přislíbil, ale opět marně.Nekomunikuje a na uvedené adrese firmy bydlí rodiče majitele. Neznají na něj adresu a nemají ani telefón, jen mi otec sděli, že již v minulosti měl se zákazníky podobný problém. Chci vymáhat dlužnou částku a hlavně se dobrat svého práva. Jak správně a levně postupovat a myslíte si, že se dočkám návratnosti mé investice za obj. zboží?
Vloženo: 28. září 2015, 10:29 hod.
Odpověď na dotaz: Měl by jste podat návrh na vydání platebního rozkazu na uvedenou částku s příslušenstvím tj. úroky z prodlení. Označit účastníky – vy jako žalobce, dlužník jako žalovaný a identifikovat jej např. poslední známou adresou osobní nebo adresou kde podnikal, jestli víte rodné číslo napsat ho do návrhu. V návrhu budete muset své tvrzení doložit listinnými důkazy např. doklad o zaplacení, tr. ozn. apod. jak vznikl dluh, budete v návrhu muset soudu napsat petit tzn. čeho se domáháte. Tento návrh je zpoplatněn tzv. soudním poplatkem ve výši 5% ze žalující částky. Upozorňuji, že je zde promlčecí doba, která je tří letá a do té doby musíte návrh podat. Jestliže budete se svým návrhem úspěšný a soud vám vaše nároky uzná, po nabytí právní moci, budete mít tzv. exekuční titul a bude moci následně podat návrh na výkon rozhodnutí.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 30. září 2015, 09:17 hod.

|