Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150736
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Dotaz ke předkupnímu právu jako právu věcnému.
Text dotazu: Jedná se o nemovitost, která byla pořízena koupí do OV. Předkupní právo jako právo věcné bylo zapsáno do katastru nemovitostí. Může předkupník své předkupní právo darovat, prodat,či jinak přenechat či převést na třetí osobu? Přechází předkupní právo v dědickém řízení na jednoho či více dědiců či smrtí předkupníka zaniká? Může se předkupník vzdát svého předkupního práva, popřípadně za jakých podmínek?
Vloženo: 31. října 2015, 11:03 hod.
Odpověď na dotaz: Předkupní právo lze zcizit (tedy převést na někoho jiného) pouze v případě, že si tuto možnost strany výslovně ujednaly, k čemuž v tomto případě nedošlo (ustanovení § 2142 občanského zákoníku). Předkupní právo zaniká smrtí předkupníka. Předkupní právo však nezaniká smrtí dlužníka (tedy kupujícího), kdy zavazuje i jeho dědice. Předkupník se může prohlášením vzdát svého předkupního práva. Při konkrétní nabídce stačí prohlášení vůči prodávajícímu, že nevyužívá svého práva. V takovém případě však předkupní právo jako právo věcné přechází na koupěchtivého. Může se ho vzdát i obecně do budoucna, v takovém případě toto prohlášení musí mít písemnou formu, aby bylo možné žádat o výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí.
Odpovězeno: 10. listopadu 2015, 14:51 hod.

|