Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150747
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Společné jmění manželů a prodej domu s realitní kanceláří
Text dotazu: Společné jmění manželů a prodej domu s realitní kanceláří
SJM - jednání s RK při prodeji nemovitosti - musí být podepsáni oba na jejich smlouvě o prodeji ? Smlouva mezi jimi a RK. Děkuji
Vloženo: 6. listopadu 2015, 07:56 hod.
Odpověď na dotaz: Prodej nemovitosti, která je v SJM (ale i není) je zásadním hospodaření s majetkem, z toho důvodu jsou požadovány určité formální náležitosti. Prvotní je souhlas s prodejem prodeje nemovitosti vyjádřený všemi vlastníky tedy i manželi a vyjádřili souhlas oba manželé. Podpis obou manželů na kupní smlouvě je nutný. V případě potřeby plnou mocí s ověřenými podpisy na zastupování jednoho z manželů před všemi úřady. V plné moci pak musí být specifikováno, že se jedná o zastupování ve věci sjednání zprostředkování prodeje konkrétní nemovitosti.
Jestliže výlučně vlastní nemovitost jen jeden z manželů:
NOZ zakládá zásadní novinku, pokud jde o ochranu bydlení rodiny. Pokud manžel vlastní výlučně dům, v němž žije i s manželkou a i dětmi (rodinná domácnost) a této nemovitosti je k bydlení rodiny či manželů nezbytně třeba, nesmí manžel, přestože jde o jeho výlučné vlastnictví, tento dům bez písemného souhlasu manželky prodat nebo k němu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů či rodiny (věcné břemeno, zástavní právo atp.), ledaže zajistí rodině či manželce po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním. Obdobně dochází k určitému omezení práv toho z manželů, který je výlučným vlastníkem domu (manžela) i v případě rozvodu (věcné břemeno bydlení).
Občanský zákoník: § 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem (protože je jeho vlastníkem), ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.
Pro úplnost zákon v § 750 NOZ uvádí, že pokud se manželé dohodnou odchylně od výše uvedených pravidel, nesmí to nikdy ohrozit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které s nimi žije v rodinné domácnosti a vůči němuž mají vyživovací povinnost.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 13. listopadu 2015, 12:42 hod.

|