Internetová poradna » Exekuce, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150750
Sekce dotazů: Exekuce, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Zrušení exekutorského omezení na nemovitosti, jak dlouhou dobu může exekutor nemovitost "blokovat"?
Text dotazu: V květnu 2015 byla na mne zahájena exekuce. Ihned jsem nastavil splátky, trvalý příkaz, vše odcházelo jak má. V polovině října 2015 jsem však zjistil, že exekutor zadal na nemovitosti psané z 50% na mé jméno omezení vlastnického práva. Zbylou dlužnou částku jsem ihned uhradil, poté, co mi dne 26.10.2015 zaslali „Příkaz k úhradě nákladů exekuce“ a dále jsem expresní poštou zaslal vzdání se práva námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, toto tedy mělo dorazit k exekutorovi 27.10.2015. Omezení však i k dnešnímu dni, tedy 6.11.2015, stále trvá. Můj dotaz tedy zní, jak dlouhou dobu může exekutor nemovitost "blokovat"? Jak se případně dále bránit? Děkuji za odpověď.
Vloženo: 7. listopadu 2015, 11:28 hod.
Odpověď na dotaz: Exekuční řád bohužel exekutorovi nestanoví konkrétní lhůtu, pouze mu ukládá povinnost, aby v exekuci postupoval "rychle a účelně" podle § 46 odst. 1 exekutorského řádu. Vy jste se sice vzdal práva na odvolání (námitek), ale i oprávněný (věřitel) má se právo podat námitky (odvolat se) do 8 dní od doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tzn. kdyby také oprávněný dostal dne 26.10.2015 příkaz k úhradě nákladů exekuce termín uplynul teprve 4.11.2015 za předpokladu, že oprávněný námitky nepodal, kdyby ano bude rozhodovat o příkazu k úhradě nákladů exekuce příslušný soud a tedy termín se značně prodlouží. Vemte v úvahu, že exekutorský úřad musí vše správně zpracovat a vydat doklad Oznámení o skončení exekuce, který bude i vám zaslán. Domnívám se, že lhůta cca 30 dní po zaplacení je přiměřená. Můžete zaslat exekutorovi písemnou žádost, aby urychleně zaslal katastrálnímu úřadu zprávu o zrušení exekučního příkazu postihujícího vaši nemovitost, ale to je asi vše jak se dá postupovat.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 10. listopadu 2015, 14:55 hod.

|