Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150753
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): RD i úvěr je napsán na přítele, je možné sepsat mezi sebou nějakou dohodu, že v případě rozchodu mi určenou část vyplatí?
Text dotazu: Můj přítel koupil RD (hrubou stavbu). Vše je napsané pouze na něj. Jelikož se též podílím na spolufinancování veškerých dodělávek i fyzickou prací, je možné sepsat mezi sebou nějakou dohodu, že v případě rozchodu mi určenou část vyplatí? Lze do této smlouvy sepsat, že v případě jeho úmrtí spadá majetek mně nebo se na toto téma musí sepsat závěť? Nemá potomky a já jsem pouze družka, budou tedy dědit rodiče. Nechtěla bych se s nimi posléze přít o nějaký podíl nebo odkoupení domu. Svatbu neplánujeme, ale i kdyby nastala, majetek pořízen před svazkem manželským do SJM nespadá, že ano? Je nutné k této smlouvě mít podpis právníka, aby tato smlouva platila?
Vloženo: 9. listopadu 2015, 08:43 hod.
Odpověď na dotaz: Pro případ rozchodu lze uzavřít smlouvu o budoucím vypořádání majetku. Doporučuji vám si právníka vyhledat pro správnou formulaci výrazů ve smlouvě, abyste měla jistotu, že o své finance nepřijdete. Pokud chcete sepsat smlouvu i pro případ úmrtí, můžete sepsat tzv. dědickou smlouvu. Aby byla tato smlouva platná, musí být sepsána ve formě notářské zápisu. Pro případ úmrtí může rovněž Váš přítel sepsat závěť, ve které vám peníze odkazuje. Majetek pořízený před uzavřením manželství spadá i nadále do výlučného vlastnictví toho z manželů, který majetek před uzavřením manželství nabyl, do SJM tedy nespadá.
Odpovězeno: 18. listopadu 2015, 10:38 hod.

|