Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150760
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Dědictví a převod majetku
Text dotazu: Dobrý den, mám dotaz ohledně dědictví. Můj otec zemřel a jeho matka vlastní rodinný dům. Při dědickém řízení byl otcův podíl rozdělen mezi mě a bratra. Nemovitost tedy byla rozdělena mezi mne, bratra, tetu a babičku. Nedávno jsem zjistila, že babička přepsala celou svou část na tetu. Rozumím tomu, že tedy při dědictví po mé babičce neodstaneme s bratrem nic? Je toto správný postup? Nikdo nás o převodu její části neinformoval. Děkuji za odpověď.
Vloženo: 12. listopadu 2015, 14:09 hod.
Odpověď na dotaz: Každý vlastník i babička může za života svobodně nakládat se svým majetkem jak uzná za vhodné. Tedy babička může převést (darovat nebo prodat) svoji část komukoli tedy i vaší tetě. Již neexistuje předkupní právo (až na výjimky) dosavadní zákonné předkupní právo spoluvlastníků navzájem již NOZ neupravuje zákonné předkupní právo podle dosavadního občanského zákoníku zaniklo uplynutím jednoho roku od 1.1.2014, obecně tak spoluvlastník při převodu spoluvlastnického podílu již nemusí od dané doby nabízet tento podíl k prodeji nejprve ostatním spoluvlastníkům a může jej tedy volně převést komukoliv, pouze takové nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Zzákonné předkupní právo platí jen v případech, kdy spoluvlastnictví vznikne bezesmluvně (např. v rámci dědictví závětí, soudního rozhodnutí apod.), takové předkupní právo platí ovšem pouze šest měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví - poté předkupní právo zaniká, vztahuje se pak jak na bezúplatný převod (např. dar), tak i na úplatný (koupě), ovšem s výjimkou převodu jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci či příbuznému v řadě přímé (předci, potomci). Zákonné předkupní právo je také zachováno v případech bezesmluvního vzniku spoluvlastnictví, pokud jde o tzv. zemědělské nebo rodinné závody (dříve podniky), u nichž ale neplatí právě ono časové omezení šesti měsíců.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 13. listopadu 2015, 12:49 hod.

|