Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150766
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Převod namovitosti-darování ideální poloviny a předkupní právo
Text dotazu: Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku(les) a chci jej darovat své dceři. 1. Potřebuji souhlas s darováním své poloviny od druhého spoluvlastníka ? 2. Potřebuji mít k tomuto převodu-darování své dceři odhad ? 3. Tento převod je od daně osvobozen, je ale potřeba podat daňové přiznání ? Děkuji za odpověď.
Vloženo: 14. listopadu 2015, 11:31 hod.
Odpověď na dotaz: Každý vlastník může za života svobodně nakládat se svým majetkem jak uzná za vhodné. Tedy můžete může převést - darovat svoji část dceři. Již neexistuje předkupní právo (až na výjimky) spoluvlastníků navzájem, obecně tak spoluvlastník při převodu spoluvlastnického podílu již nemusí od dané doby nabízet tento podíl k prodeji nejprve ostatním spoluvlastníkům a může jej tedy volně převést komukoliv, pouze takové nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Zákonné předkupní právo platí jen v případech, kdy spoluvlastnictví vznikne bezesmluvně (např. v rámci dědictví závětí, soudního rozhodnutí apod.), takové předkupní právo platí ovšem pouze šest měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví - poté předkupní právo zaniká, vztahuje se pak jak na bezúplatný převod (např. dar), tak i na úplatný (koupě), ovšem s výjimkou převodu jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci či příbuznému v řadě přímé (předci, potomci). Zákonné předkupní právo je také zachováno v případech bezesmluvního vzniku spoluvlastnictví, pokud jde o tzv. zemědělské nebo rodinné závody (dříve podniky), u nichž ale neplatí právě ono časové omezení šesti měsíců.
Odhad nepotřebujete, daň je osvobozena, daňové přiznání z příjmu je třeba podat.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 18. listopadu 2015, 11:02 hod.

|