Internetová poradna » Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150774
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): ráda bych se zeptala, zda je nutné podávat tzv "Uplatnění práva" při výpovědi z nájmu bytu?
Text dotazu: Majitel bytu nám dal pro nezaplacení 3 měsíců nájmu výpověď z bytu, okamžitou. Nechtěl se domluvit na splátkách, neboť se rozhodl byt prodat ( po třech měsících našeho nastěhování; tři měsíce jsme hradili v pořádku, pak přišly komplikace... ). Nyní jsme mu uhradili nájem včas + splátku dluhu a poslali jsme mu "Námitky proti výpovědi". Prozatím se k nim nevyjádřil. Do dvou měsíců od jeho výpovědi máme právo na podání "Žaloby..." k soudu na přezkoumání jeho výpovědi. Ptám se, zda je toto nutné? Když nepodáme žalobu, propásneme tím něco? Uškodíme si? Jde o to, že jsou to pro nás další finanční prostředky, které musíme vynaložit... Co bude, když nepodáme "Žalobu..." a jen počkáme...
Vloženo: 18. listopadu 2015, 14:50 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste nezaplatili nájemné a služby za celé 3 měsíce ke dni obdržení výpovědi, má pronajímatel právo dát vám výpověď. Neplacení jste si zapříčinila sami. Na soud bych se zřejmě neobracel, jestliže jste opravdu nezaplatili tři měsíce, mohli by vám vzrůst náklady na řízení. Jestliže vám neodpoví pronajímatel na vaše námitky, domnívám se, že i přesto bude výpověď podle ust. § 2291 platná.
Ust. § 2291 NOZ upravuje skončení nájmu bez výpovědní doby v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Pronajímatel má právo požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Soud se bude platností výpovědi pronajímatele zabývat pouze v případě, že nájemce podá návrh k soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná (§ 2290). Lhůta pro podání takové žaloby je omezena a činí 2 měsíce ode dne, kdy nájemci výpověď došla. O právu podat žalobu musí být nájemce ve výpovědi pronajímatele výslovně poučen (§ 2286 odst. 2), stejně jako o možnosti vznést proti výpovědi námitky. Absence takového poučení bude způsobovat neplatnost výpovědi (§ 2286 odst. 2). Výpovědní lhůta v případě výpovědi bytu dané pronajímatelem dle § 2288 nového občanského zákoníku činí tři měsíce a bude běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď dojde nájemci. Pronajímatel bude povinen výpovědní důvod ve výpovědi výslovně uvést.
Nový občanský zákoník zavedl také možnost vypovědět za určitých podmínek nájem bytu bez výpovědní doby. Pronajímatel má takové právo tehdy, pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem (§ 2291). Za takové jednání je považován zejména případ, kdy nájemce nezaplatí nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, nebo kdy bude poškozovat byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, nebo způsobí jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo bude užívat neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Nájemce bude v případě vypovězení bytu pronajímatelem bez výpovědní doby povinen byt odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 22. listopadu 2015, 10:56 hod.

|