Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150069
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Jednatel společnosti a zároveň OSVČ a vzájemná fakturace
Text dotazu: Může společník a zároveň jednatel s. r. o. fakturovat za služby, které do této s. r. o. poskytl jako OSVČ?
Vloženo: 13. února 2015, 13:58 hod.
Odpověď na dotaz: Jednatel nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného dle § 432 a dalších občanského zákoníku. Uvedené znamená, že jednatelé nemohou podnikat se stejným předmětem podnikání jako má společnost, a to ani kryje-li se jejich činnost jen z části. V případě zprostředkování se jedná nejen zákaz o uzavření smlouvy zprostředkovatelské a komisionářské, ale i dalších smluv příkazního typu, jejichž obsahem zprostředkování je. Vždy bude záležet na konkrétních okolnostech případu a možnosti skutečné konkurence. Tzn. že fakturace za zprostředkovatelskou činnost je mezi vámi a s. r. o. naprosto vyloučena, stejně tak nějaké služby ekonomicko - organizačního poradenství, vedení účetnictví pro společnost apod.
Pokud tedy jako OSVČ podnikáte v naprosto jiném oboru, než je obor s. r. o., pak můžete s. r. o. fakturovat své služby jako OSVČ. Je však nutné dbát zvláštní opatrnosti, zejména v souvislosti se zněním § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tzn. aby cena za vaše služby byla cena obvyklá (a ne nějak zvýhodněná nebo naopak nadhodnocená cena mezi vámi a s. r. o., jako osobami spojenými).
Odpovězeno: 14. února 2015, 11:14 hod.

|