Internetová poradna » Rodina, Rozvod manželství, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150070
Sekce dotazů: Rodina, Rozvod manželství, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Alinenenty dohodou a rozvod
Text dotazu: Dobrý den, manžel se chce rozvádět. Máme 3 děti ve věku 23 (ještě studuje), 11 a 9 let. Já s rozvodem budu souhlasit, pokud se manžel bude ochoten majetkově vypořádat. Kdy bude řešeno výživné a kdo ho bude řešit? A rád bych se zeptala zdali má posílat výživné na jméno její matky čí na jméno dcery.
Vloženo: 13. února 2015, 14:04 hod.
Odpověď na dotaz: Ve vašem případě by se mohlo jednat o nesporný rozvod. Nejdříve se zkuste dohodnout na výživném vy s vaším manželem. A poté je třeba mít pravomocné rozhodnutí soudu, jímž byla schválena dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, kterou vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu. Dále je třeba mít úředně ověřenou smlouvu o vypořádání majetkových vztahů na dobu po rozvodu a samozřejmě návrh na rozvod manželství. Výživné náleží vaší dceři, nikoliv její matce. Do doby dosažení zletilosti se výživné posílají její matce jako zákonnému zástupci. Posílejte výživné přímo dceři, přijetí výživného matkou by mohlo být posuzováno například jako bezdůvodné obohacení. Rovněž je třeba mít pravomocné rozhodnutí soudu, jímž byla schválena dohoda o úpravě poměrů zletilých dětí.
Odpovězeno: 15. února 2015, 15:19 hod.

|