Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150075
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Insolvence dlužníka o kterém jsem nevěděla a moje pohledávka
Text dotazu: Dobrý den,
nyní v lednu 2015 jsem se dozvěděla, že můj bývalý manžel si podal žádost o oddlužení.
V červnu 2014 jsem na něj podala žalobu pro dlužnou částku s příslušenstvím, ale on si nepřebírá poštu na žádné ze svých adres, nedostavuje se k soudu a soud to tedy stále ještě nevyřešil. Je nějaká možnost jak své peníze ještě dostanu zpět? Když teď bude oddlužený?
Vloženo: 14. února 2015, 11:05 hod.
Odpověď na dotaz: Z insolvenčního spisu je zřejmé, že již zřejmě uplynula soudem stanovená 30ti denní lhůta k podání přihlášek pohledávky. Pokud jste svou pohledávku řádně neuplatnila ve stanovené lhůtě tak platí, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží , a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Pokud váš bývalý manžel splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, lze předpokládat, že insolvenční soud vydá usnesení, jímž vašeho bývalého manžela osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Pro úplnost toto osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejich pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. V takovém případě zůstane a nebude váš nárok na finanční plnění naplněn.
Odpovězeno: 15. února 2015, 15:37 hod.

|