Internetová poradna » Rodina, Dlužníci, dluhy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160094
Sekce dotazů: Rodina, Dlužníci, dluhy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Z dědictví jsem doposud nedostal kompenzaci, jak požadovat vyrovnání?
Text dotazu: Před 9 lety mi zemřel děda a můj otec se vzdal dědictví ve prospěch své sestry, otec nebyl vyplacen a ani žádnou jinou kompenzaci nedostal. Je možné i po tolika letech dědictví napadnout a požadovat vyrovnání?
Vloženo: 19. února 2016, 14:20 hod.
Odpověď na dotaz: Váš otec uzavřel před notářem do protokolu dohodu dědiců, která je zapsána v dědickém usnesení, které nabylo právní moci. Není k dispozici žádný právní titul, na základě kterého by bylo možné zpochybnit uzavřenou dohodu. Pokud dle dohody dědiců uvedené v dědickém usnesení měla sestra vyplatit nějakou finanční kompenzaci a tento svůj závazek nesplnila, pak promlčecí lhůta je 10 let a lze to vymáhat soudní cestou.
Odpovězeno: 28. února 2016, 14:33 hod.

|